OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chúng ta có 1 xu hướng tăng rất rõ ràng, giá phá đỉnh đang quay lại test và đi ngang theo mô hình tam giác h4 test đỉnh 3lần thành công , mục tiêu canh mua khi giá phá mô hình và nắm giữ dài ,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.