Fondex

GBPJPY đã hình thành xu hướng

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã thoát khỏi vùng giá thấp nhất năm. Tuy rằng những tin tức không tốt liên quan đến GBP khiến nó bị mất giá trị nhưng để GBPJPY quay lại 142.00 là rất khó. Bởi vậy nên thời điểm này tốt hơn nhất là BUY GBPJPY dài hạn

BUY GBPJPY- 143.200
Target 145.000

Bình luận