trungnguyen09

GBPJPY - Phân tích Elliott 24/7

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đang đi đúng đường :)

Bình luận