MrMin-Trading

GBPJPY 31/5 - Thiết lập mục tiêu giá rơi

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã breakout ra khỏi vùng giá 173.0 và mục tiêu rơi tiếp tục đang được thiết lập.
Gần nhất mục tiêu của tôi hướng đến 171.200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.