ThanhThaoMC

GBPJPY đang điều chỉnh

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vừa hoàn thành sóng 3 lên tới 148, hiện tại đang bước sang sóng điều chỉnh
Co khả năng sẽ giảm xuống 133,8 nhưng ta cần phải theo dõi các nến tiếp theo
Còn khả năng cao sẽ giảm đến 144,7-145
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.