ThanhThaoMC

GBPJPY đang điều chỉnh

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY vừa hoàn thành sóng 3 lên tới 148, hiện tại đang bước sang sóng điều chỉnh
Co khả năng sẽ giảm xuống 133,8 nhưng ta cần phải theo dõi các nến tiếp theo
Còn khả năng cao sẽ giảm đến 144,7-145