nguyenxuanbac2181976

canh sell vug giá đương ngang màu đỏ

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Thi trường hôm qua đã đi được 142 pip sau đó hồi lại 42 pip . môt mức giảm khá sâu cho thấy nhâ đầu tư đã chốt lời vùng giá cao. Vung giá này không còn hấp dẫn người mua. Những người có hàng thì chờ cơ hội giá lên đê bán và tá canh bán tại vùng giá hồi ở những đường kê ngang màu đỏ chốt lời vùng đường màu xanh dùng lỗ 30pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.