DatTong

GBPJPY, Dự đoán xu hướng tuần tới !

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY
- Dự đoán xu hướng D1
- Dự đoán xu hướng H4
Phân tích trước đó
Bình luận:
Move stoploss to entry
Bình luận:
Profit ~ 100pip. Close 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit + 200pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.