IACapital

Nhận định GBP/JPY

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- GBP/JPY đang đi ngang và rất khó đoán định rằng giá sẽ đi theo hướng nào

+ TH1: Giá sẽ đi lên vùng biên trên (30%), đây là cơ hội tốt cho chúng ta để Short xuống
+ TH2: Giá sẽ đi xuống biên dưới (60%), đây là cơ hội tốt để chúng ta Long lên
+ TH3: Giá sẽ đi ngang trong biên độ hết ngày mai (10%)
Happy trading!
❤️ IACapital ❤️

✅ Website: https://iacapital.vn/
✅ Forum: http://iasignals.com/
✅ Channel: https://t.me/iacapital
✅ Fanpage: https://www.facebook.com/iacapital.vn
✅ Telegram: https://t.me/iacapitalgroup
Thanks & Best Regards! ❤️

Bình luận