quachviet

kèo đẹp nhất trong tuần

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- chung ta đưng nhin nhừng gì xa sôi mà hãy tập trung vào mức giá hiện tại
- 4h phi qua tren lider kháng cự
- đỉnh 4 h găp treder ngày đay chấp nhật một hướng bán ra cực đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.