73 lượt xem
2
GBPJPY đã chạm vùng hỗ trợ mạnh, và tạo vùng giằng giữ bò và gấu- kết hợp mẫu hình nhấn chìm tăng !
Anh em có thể tham khảo như hình/
Bình luận: Kèo này nến đi khá là đẹp !

Bình luận