LuTienSinh

GBPJPY: Thất bại trong việc Thiết lập kênh Giá tăng!

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tình hình bất ổn ở Vương quốc Anh vô tình góp phần trực tiếp đến việc thiết lập thành công kênh giá tăng của GBPJPY khi GJ tạo vùng giá thấp nhất ở 126.5x và phục hồi. Cấu trúc Swing higher thất bại khi giá tăng cao nhất quanh 130.5x thay vì target phải về quanh 132.
Bên cạnh đó không thể nói tới GBP đang suy yếu và JPY có khuynh hướng được thị trường tôn trọng do các biến cố chính trị thế giới hiện nay khiến GJ khó trụ vững được. Hiện GJ đang đi gần đến Golden Point (điểm giao nhau giữa trend chính & phụ), nương theo xu hướng hiện tại dự sẽ phục hồi về quanh 130.650 để hoàn tất mô hình harmonic hiện tại trên khung H4 sẽ bắt đầu giảm.
Chấp nhận Sell ở quanh 130.650 với Sl nếu vượt quá 131.200 và TP lần lượt ở 128.700 và 127.600.

Với biên độ giá GJ chạy khá mạnh nên cân đối quản trị vốn, SL tuyệt đối và cân nhắc volume vào vừa phải. Chúc anh em may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.