HHermes

GBPJPY long 136200 - 136400, SL 135900, TP ghi chú trên chart

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY long 136200 - 136400, SL 135900, TP ghi chú trên chart