OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hôm qua đông GBPJPY đi được 114 pip nhưng chỉ hổi về có 30 pip hình thành mẫu hình nến xanh tăng giá với thân giàn trên 50%. Nhưng vậy sẽ tiếp đà đi lên ta canh buy ở vùng giá theo đường đỏ chốt lời vùng đường xanh dùng lỗ 30 pop. đóng lệnh trước giờ ra tin CPI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.