LamPhuc

Ý tưởng giao dịch GBPJPY - BUY ngay

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mọi người có thể Buy GBPJPY ngay lúc này.
TP và SL trong biểu đồ.
Chúc mọi người thành công!
Giao dịch đang hoạt động

Bình luận