LamPhuc

Ý tưởng giao dịch GBPJPY - BUY ngay

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mọi người có thể Buy GBPJPY ngay lúc này.
TP và SL trong biểu đồ.
Chúc mọi người thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.