levanlinhepi

07/02 - Phá vỡ đường xu hướng và tiếp tục giảm

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã phá vỡ đường xu hướng với một nến trendbar mạnh, chúng ta có thể short.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.