Bao-N-T

GBPJPY short term . Good Idea !

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Như ae có thể thấy thì mức giá 153. 40 của GBPJPY là 1 kháng cự khá cứng của GBPJPY khi giá đến đây liên tục bị thị trường đánh xuống . Ae có thể tìm kiếm một lệnh SELL của GBPJPY tại đây và mức TAKE PROFIT mà chúng ta có thể kì vọng sẽ là tại 151.3 . Một tỉ lệ RR khá tốt cho 1 lệnh giao dịch .
Chúc ae may mắn !
Hi !


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.