FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mẫu cơ bản
Bình luận: Mô hình Fail