UnknownUnicorn33462838

Ý tưởng giao dịch GBPJPY tuần này, setup 180 pips

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Ý tưởng giao dịch GBPJPY tuần này
Một setup buy với mục tiêu 180 pips

Chúng ta sẽ chờ xem phản ứng của giá khi test lại vùng Demand trên biểu đồ.
Ở dưới còn một mức hỗ trợ quan trọng khác.
Và sau đó thực hiện giao dịch khi có đủ xác nhận.

Chú ý về ý tưởng giao dịch GBPJPY
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.