Only_Gold

Ý tưởng giao dịch GBPJPY tuần này, setup 180 pips

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Ý tưởng giao dịch GBPJPY tuần này
Một setup buy với mục tiêu 180 pips

Chúng ta sẽ chờ xem phản ứng của giá khi test lại vùng Demand trên biểu đồ.
Ở dưới còn một mức hỗ trợ quan trọng khác.
Và sau đó thực hiện giao dịch khi có đủ xác nhận.

Chú ý về ý tưởng giao dịch GBPJPY
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch