Forex9999

BUY GJ về vùng 155, Kèo X 10 tài khoản

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã test lại về 148 là vùng rất cứng của nó, tuy nhiên diễn biến tại vùng này cho thấy GJ ko thực sự đục được cản 148, nếu 1 vài ngày nữa giá nó vẫn ở trên vùng này thì chỉ cần có tin tốt cho Bảng Anh thôi, GJ sẽ bay mạnh lên vùng 155
- Khuyến nghị ae buy GJ về 155; SL 147.5( SL 50 pip; TP 500 pip) X 10 lần tài khoản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.