FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Kèo sell ngược xu hướng lớn nên chỉ sử dụng 0.5% tài khoản
Bình luận: Xu hướng H4 hiện tại, về key là buy:
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.