FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBP/JPY phá vỡ trend tăng trên ngày và đã hồi về. hiện đang thoát khỏi đám mây Ichimoku . theo nhân định của tác giả giá có thể xuống đến mức 144.575

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.