OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đông GPBJPY. có một nến tăng động biết vào ngày cuối tuần 15-10 và khôi lượng không tăng so vói tỷ lệ giá tăng đây là một sự bất thường. Hiện tại nó hình thành nến nhật Maruboru. Thông thường nến này thân dài bao nhiêu thì thị trường test lại bấy nhiêu. Vi vậy hôm nay chúng ta canh bán xuông. những điểm đường ngang màu đổ chốt vùng ngang màu xanh.
Mật khác thị trường tăng nóng vượt qau ddinhrr cũa khá dài.yêu tiến bán xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.