Leadership

GBPJPY H4 - Hỗ trợ tại vùng giá 142.76

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Bảng Anh đã tăng cao hơn khoảng 2,81% về giá trị so với Yên Nhật trong tuần qua. Cặp tiền tệ đạt đỉnh vào ngày 25 tháng 1 ở vùng giá 145,00 và trong những giờ đầu của phiên hôm nay.

Trong tương lai gần, tỷ giá của cặp tiền này có thể sẽ tiếp tục di chuyển theo mô hình kênh tăng dần cho đến khi đạt đến ranh giới trên tại vùng giá 147,49.

Mặc dù vậy, dự kiến ​​cặp tiền tệ GBP / JPY sẽ giảm xuống về phía vùng giá hỗ trợ được hình thành bởi SMAs 50 và 100 tại 142,76 trong các phiên giao dịch sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.