maivanhai

GJ canh sell

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
những gì hiện tại đang cho thấy GJ có thể canh sell trong thời gian tới.