MrN_PhuNhan

có kèo buy limit GBPJPY

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Bình luận: kèo này chắc ko chạm entry đc rồi. hủy kèo
Đã hủy lệnh