Leadership

Bây giờ không BUY GBPJPY thì bao giờ BUY ?

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang ở vùng giá thấp nhất năm. Đây là vùng giá rất đẹp để có thể bắt đầu BUY GBPJPY .

BUY GBPJPY - 140.00
Target: 145.00