NhuBinh

CHiến thuật GJ, 29/10

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tuần rớt,ngày rớt , H4 Tăng tạm thời Tốt nhất là ko buy, CHờ điều chỉnh rồi Sell

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.