NhuBinh

CHiến thuật GJ, 29/10

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tuần rớt,ngày rớt , H4 Tăng tạm thời Tốt nhất là ko buy, CHờ điều chỉnh rồi Sell

Ý tưởng liên quan