OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
DDooogn GBPJPY đã giảm khá mạnh và đang đà hãn khi nố đi đến vung kháng cự. Thị trường được dự báo đi side way trogn 2 đường xanh đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.