OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
26 lượt xem
0
DDooogn GBPJPY đã giảm khá mạnh và đang đà hãn khi nố đi đến vung kháng cự. Thị trường được dự báo đi side way trogn 2 đường xanh đỏ