trader1368

Sell GJ dưới 147 bất chấp thời tiết

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Ngưỡng 147 là ngưỡng kháng cự mạnh của GJ, vào dần từ bây giờ với mục tiêu TP là quay 143.
Ý tưởng thể hiện qua biểu đồ.