Ly_Hoang_Official

GBPJPY - KỲ VỌNG TEST LẠI 150 lần thứ 2

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mọi phân tích mọi người theo dõi trong hình nhé
Bình luận: Chúc mừng anh chị em!
Sau một tuần cuối cùng chúng ta cũng có thể chắc chắn xu hướng dài hạn rồi!
Nếu anh chị em nào đã sell theo phân tích của Hoàng có nghĩa là anh chị em đang lãi 300 pip rồi nhé!
Bình luận: Take profit: 149.5 (440 pips)

Bình luận