Le_Thanh_Tung

Sell GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điểm vào lệnh được chỉ cụ thể như trong hình.
Sell trực tiếp lệnh thứ 2 với tỷ lệ RR =1:4