Cafeforex123

Scalping Buy GBPJPY

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Scalping Buy GBPJPY 137.43; SL 137.148; TP: 138.153