OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đông GPB JPY hôm 23 /10/2021 đã động với biên độ xuống khá lớn 177 pip. Không điều chỉnh hồi nhiều cho thấy áp lực thoát hàng chốt lời vùng giá cao là khá mạnh. Giá hiện tại vẫn là giá khá cao so với tuần trước đó. Vói áp lời còn khá mạnh như vậy Hôm nay 25-10 thị trường được dự báo là tiếp tục đi xuống. Canh bán vùng đường màu đỏ chốt lời vùng đương màu xanh cắt lỗ 30 trên vùng đỏ cao nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.