XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - GBPJPY (16.03.2021)

CURRENCYCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã được giao dịch trong một xu hướng tăng gần đây. Tuy nhiên động thái giảm đã xảy ra vào tuần trước và chúng ta có thể quan sát thấy một sự điều chỉnh cục bộ.

Trong trường hợp sự sụt giảm sâu hơn, có hai mức hỗ trợ để theo dõi:

- Điểm đầu tiên có thể được tìm thấy trong khu vực 150,40 và được đánh dấu bằng mức cao tại địa phương trước đó.

- Nếu mức này không ngăn được người bán, sự chú ý sẽ chuyển sang vùng hỗ trợ tiếp theo - khu vực 149,20 được đánh dấu bằng giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance và mức thoái lui 61,8%.

Cặp tiền đặc biệt có khả năng hoạt động tích cực hơn vào nửa cuối tuần khi Ngân hàng Trung ương Anh (Thứ Năm) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (Thứ Sáu) công bố các quyết định về chính sách tiền tệ.

Bình luận