Sinvestvn

Xu hướng GBPJPY.

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY xuất hiện phân kỳ - dấu hiệu sớm cho sự đảo chiều.
Tuy nhiên cần chờ giá vượt qua vùng 138.20 để phá vỡ cấu trúc của xu hướng giảm.
Chờ điều chỉnh về lại vùng 138.20 --> BUY.