Sinvestvn

Xu hướng GBPJPY.

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY xuất hiện phân kỳ - dấu hiệu sớm cho sự đảo chiều.
Tuy nhiên cần chờ giá vượt qua vùng 138.20 để phá vỡ cấu trúc của xu hướng giảm.
Chờ điều chỉnh về lại vùng 138.20 --> BUY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.