Tungbet888

Xu hướng xuống sau khi nến 30p phá vỡ hỗ trợ

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
nhìn vào nến 30p sẽ có thấy sẽ có 1 đợt 1 Pullback và tạo 1 xu thế xuống rất lớn, có thể về lại vùng giá 164.700 nhé mn

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.