OzymandiasK

BUY GBPJPY X2 TÀI KHOẢN. CHUẨN SÁCH GIÁO KHOA !!!

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- GBPJPY vẫn đang ở trong xu hướng tăng và đang hướng tới kháng cự xung quanh 159.00 - 160.00
- Ở khung D1, theo đúng sách giao khoa giá hồi về vùng 61.8 của fibo, đây cũng là nơi có hỗ trợ của MA20.
- Không có gì muốn bàn luận thêm cả. Entry, đặt sl và tp. Ngoài mốc tp tại 157.00 có thể giữ dài đến 160.00.
BUY GJ now - 155.00
SL 154.00
TP 157.00
RR 1:2. Goodluck