FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sóng hồi trên h1 đã gãy, nhiều khả năng GBPJPY sẽ trở lại up trend ngày. Cân nhắc buy stop GBPJPY với tỷ lệ lợi nhuận tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.