FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sóng hồi trên h1 đã gãy, nhiều khả năng GBPJPY sẽ trở lại up trend ngày. Cân nhắc buy stop GBPJPY với tỷ lệ lợi nhuận tốt