NguyenThang33

GJ - Short

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điểm vào: 139.919 - 140.342
Tp tại: 139.036
SL tại: 140.529
Vừa có tin ra cái là các cặp có đồng Yên chạy nhanh quá ae.