dinhchien

GBPJPY - giảm tiếp theo tin Brexit 8/4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Kỳ vọng MACD
- RSI giảm dần
- Độ dốc đường MACD & signal
* Dự giảm tiếp cặp GBPJPY đến ngày 8/4/2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.