dinhchien

GBPJPY - giảm tiếp theo tin Brexit 8/4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Kỳ vọng MACD
- RSI giảm dần
- Độ dốc đường MACD & signal
* Dự giảm tiếp cặp GBPJPY đến ngày 8/4/2019