OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
171 lượt xem
2
Canh mua GJ tại vùng buy zone và canh bán tại vùng sell zone. Trong trường hợp phá sell zone 1, có thể sell tiếp tại vùng sell zone 2