OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Canh mua GJ tại vùng buy zone và canh bán tại vùng sell zone. Trong trường hợp phá sell zone 1, có thể sell tiếp tại vùng sell zone 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.