anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPJYP 06/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
CURRENCYCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tham khảo chiến lược GJ như hình, lệnh dài hạn theo khung D1, nên cả nhà chú ý đi vol
Bình luận:
80-100 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.