vanhuynam2018

Phương án giao dịch cặp GBPJPY cho tuần mới

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Phương án giao dịch cặp GBPJPY cho tuần mới

Giá đang nằm trong vùng Supply khung thời gian Daily. Có hai phương án bạn có thể lựa chọn

+ PA1: Short tại vùng Supply = Xác xuất thấp hơn + tiềm năm lợi nhuận cao

+ PA 2: Chờ PA để BUY khi giá Pulback lại vùng Demand = Xác xuất cao hơn + lợi nhuận tiềm năng cao hơn

- Chất xúc tác là bầu cử tại united kingdom làm tăng biến động giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.