Samurai_FX_VN

Bán GBPJPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
giá đã đi đoạn khá dài, bà xu hướng giảm là xu hướng chủ đạo, nên chỉ tập chung canh bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.