OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Thông tin cơ bản bản tốt:
1. Đàm phán Brexit thuận lợi
2. Kinh tế anh phụ hồi khả quan
3. BOE vừa nâng lãi suất cơ bản.
Buy GJ @ 150.36 SL 50 pips.
Xu hướng đang tăng khá mạnh, chờ phiên điều chỉnh để buy vào.