OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Thông tin cơ bản bản tốt:
1. Đàm phán Brexit thuận lợi
2. Kinh tế anh phụ hồi khả quan
3. BOE vừa nâng lãi suất cơ bản.
Buy GJ @ 150.36 SL 50 pips.
Xu hướng đang tăng khá mạnh, chờ phiên điều chỉnh để buy vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.