thiennhan47

G-J kịch bản 1 cho thời gian tới

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
thích hợp cho 1 lệnh mua vào vùng giá hiện tại
SL TP như hình

Bình luận