Binhfx

Buy Limit GBP/JPY 10h29 UCT+7 17/8/2021

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Bắt đáy bắt đỉnh là một nghệ thuật, người bắt đáy bắt đỉnh là một nghệ nhân.

Bình luận