NangSaigon8568

GBP/JPY: D+W tạo đáy - lực phục hồi khỏe

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ sau thời gian dài giảm giá đã về đên hỗ trợ mạnh trên nhiều khung lớn (D-W-M)
D1 đã vượt bb giữa đồng thời bb đã đi ngang cho thấy dấu hiệu phục hồi được xác nhận rõ ràng.

Khuyến nghị buy trung - dài hạn.
Vùng buy: 137.200 - 137.500
Mục tiêu: 138.200 - 140.000