OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nếu giá phá qua vùng 151.508 tạo trend lên mua ngay kỳ vọng 151.739
Giá không bứt quá 151.508 quay đầu bán với TP 151.10 và 150.788

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.