cuongdongphu

Short GBPJPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Kênh ngày nến xấu
- H4 tràm trend ===> short
R/R:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ: Fail